עמותת אתגרים – שינשינים – שנת שירות

לצערנו אין לנו מידע על שנת שירות בעמותת אתגרים.